Föremål

Kärl

Importerad keramik.Obestämbart västslaviskt

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • AII
  • Keramik
Storlek
Vikt 1 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
1039877_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 1004723
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23