Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kärl

Kanten utvikt.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kärl
  • Mynning
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Keramik
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
469601_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 62
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875