Oval spännbuckla P42

2 ovala spännbucklor av P 42-typ med pånitade figurer. oval spännbuckla, p 42 modifierad

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla P42, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons, Förgyllning, Järn, Textil
Antal 2
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609696_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881