Kärl

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 615247_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1048
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1048
Kontextnamn Bj 1048
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881