mikrostratigrafiskt preparat

1 ask med mikrostratigrafiska preparat som bevarats invid en av eller båda spännbucklorna.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning mikrostratigrafiskt preparat, konglomerat
Material Trä, Textil, Organiskt material, Brons
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 573045_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 849
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 849
Kontextnamn Bj 849
Undersökare Stolpe, Hjalmar