Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brickband

Klumpar, spår av brickband med silverinslag m.m.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Brickband
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Textil
Teknik
Brickvävning
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
616466_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888