Upphov: Näversköld, Kerstin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Puns

hamrat. Fyrsidig ten el. puns.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Puns
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Verktyg
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 7 g
  • Längd 57 mm
  • Tjocklek 800 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
975227_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23889
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23