Foto: Lindwall, Karl Axel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Tveeggat svärd

Ett 15-tal fragment av svärdet - främst från klingan. Vid dessa vidsitter rester av svärdsskidan. Även svärdsknappen finns i asken.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Tveeggat svärd, Svärd Petersen Y, svärd/svärdsskida, Klinga, Knapp
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn, Trä
Antal fragment 15
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599636_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879