Foto: Lindwall, Karl Axel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Svärd Petersen Y

Svärdsklinga, i sju fragment. Hjaltet närmast av Petersen Y-typ

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Svärd Petersen Y, Tveeggat svärd, Svärd, Klinga
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 7
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 263086_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879