Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Enkelkam

Kam med stödskenor av brons.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Enkelkam
  • Kam
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Ben/Horn
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
548745_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881