Föremål

Pärla

Orange

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Pärla
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Karneol
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Fysiska egenskaper
  • Färg: Orange
  • Form: sfärisk
Föremålsnummer
989299_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23783
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23