mikrostratigrafiskt preparat

En ask med en mängd små fragment vilka bör ha bevarats ovan, invid eller under spännbucklorna i Bj 845.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning mikrostratigrafiskt preparat, konglomerat
Material Trä, Järn, Brons, Textil, Organiskt material, Ben
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572552_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar