Upphov: Andersson, Tora, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Tungformigt eldstål med gjutna sidobeslag och vidsittande textilrester.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Järn
  • Textil
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
611453_HST
Andra nummer
FID: 611453
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Undersökare