Piksporre

delar av sporrarna.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Piksporre, Sporre, Fragment
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560786_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879