Pärla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Glas
Antal 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622132_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1031
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1031
Kontextnamn Bj 1031
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881