Kärl

Mynningsskärvor från kärl med utåtböjd mynning, facetterad mynningsrand och dekor av horisontella linjer nedanför mynningen.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl, Mynning
Kategori Husgeråd och livsmedel, Religion och kult
Material Keramik
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 463594_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 86
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 86
Kontextnamn Bj 86
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875