Kärl

Skärvor av kärl med utåtböjd mynning och plan mynningskant. Botten och delar av buken ihopfogade.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Religion och kult, Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal 1
Antal fragment 79
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 524904_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 915
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 915
Kontextnamn Bj 915
Undersökare Stolpe, Hjalmar