Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pilspets

Sex pilspetsar, varav en någon böjd.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Pilspets
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
Längd 95.8 mm
Antal
6
Antal fragment
7
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
469527_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 62
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875