Oval spännbuckla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla, Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Cu-legering, Järn, Textil
Antal 2
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622164_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1012
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1012
Kontextnamn Bj 1012
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881