Föremål

Kam

fragment av tandskiva

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kam
  • Tandskiva
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Ben/Horn
Storlek
  • Längd 9 mm
  • Bredd 12 mm
  • Tjocklek 3 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986651_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23770
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23