Upphov: Eriksson, Thomas, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

bågfodralsbeslag

Del av ett bågkoger av östlig typ. I korrosionen finns bevarade hår från skinnet.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • bågfodralsbeslag
  • Beslag
  • upphägningsögla
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Läder
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
417572_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888
Delar