Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Oval spännbuckla P51

2 spännbucklor av typ P51

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Oval spännbuckla P51
  • Spänne
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Järn
  • Guld
Teknik
Förgyllning
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
463184_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881