Foto: Asp, Yliali, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Pilspets

17 fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pilspets, Fragment
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn
Antal 17
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 106521_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 977, Fyndnummer: 62
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 977
Kontextnamn Bj 977
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881