Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Rester av silverband. Bård i passament av silverspiral.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Teknik Passament
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616590_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 840, Fyndnummer: 18
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 840
Kontextnamn Bj 840
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879