Bipolär vikt

2 skadade vikter: 7,6 och 31 g.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bipolär vikt, Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Järn, Brons
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599019_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888