Upphov: Näversköld, Kerstin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kam

m nit

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kam
  • Tandskiva
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Ben/Horn
  • Cu-legering
Storlek
  • Längd 19 mm
  • Bredd 10 mm
  • Tjocklek 3 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986575_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21915
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23