Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldslagningsflinta

1 bit eldslagningsflinta med spår av järnkorrosion.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldslagningsflinta
  • Elddon
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Flinta
Storlek
  • Längd 45 mm
  • Bredd 26 mm
  • Höjd 24 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
442001_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Eldslagningsflinta
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Eldslagningsflinta. Gravfynd från Birka, Bj 1074, Adelsö socken, Uppland.