Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

Beslagsfragment - sannolikt från skrinet i Bj 850.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Fragment
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 573399_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 850
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 850
Kontextnamn Bj 850
Undersökare Stolpe, Hjalmar