Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

Ett 30-tal fragment av ett järnbeslaget skrin.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Beslag
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä
Antal fragment 30
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 573309_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 850
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 850
Kontextnamn Bj 850
Undersökare Stolpe, Hjalmar