sammansatt enkelkam

1 fragment stödskena av 2 ihoplimmade bitar, 1 fragment tandplatta och 1 liten fragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning sammansatt enkelkam, Kam, stödskena, Tandplatta
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 480416_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 210
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 210
Kontextnamn Bj 210
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1874