Föremål

Eldslagningsflinta

1 bit flinta.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldslagningsflinta
  • Elddon
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Flinta
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608379_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881