Upphov: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nit

hamrat

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Nit
  • Bricka
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
Vikt 5 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
974659_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21905
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23