Pärla

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pärla
Material Glas
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622076_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1057
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Markerad grav: 1057
Kontextnamn Bj 1057
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881