Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Vridlåsnyckel

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Vridlåsnyckel, Nyckel
Kategori Husgeråd och livsmedel, Dräkt och personlig utrustning
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 535251_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 919
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 919
Kontextnamn Bj 919
Undersökare Stolpe, Hjalmar