Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Spjut

Skadad spjutspetsen med rester av träskaft inuti holk.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spjut, Spjutspets
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn, Trä
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 594913_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888