Föremål

Kärl

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Keramik
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
469598_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 62
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875