Foto: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Mynt

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Mynt
Kategori Mynt, Fyndmynt, Mynt från Norden och Storbritannien
Material Silver
Storlek Vikt 1.17 g, Diameter 19.4 mm
Tillverkningsplats Norden före år 1000, Hedeby
Föremålsnummer 300058_KMK
Alternativt ID Undernummer: Bj 184
Relaterat förvärv 101752
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 184
Kontextnamn Bj 184
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875