Föremål

Hängbryne

Hängbryne av skiffer samt halv bärring av bronstråd.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Hängbryne
  • Bryne
  • Bryne
  • Bärring
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Skiffer
  • Brons
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563468_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 776
  • FID: 563468
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Brandgrav, Grav, Hög: 776
Kontextnamn Bj 776
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879