Hängbryne

Hängbryne av skiffer samt halv bärring av bronstråd.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Hängbryne, Bryne, Bryne, Bärring
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer, Brons
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563468_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 776
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 776
Kontextnamn Bj 776
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879