Föremål

fenno-baltisk keramik

Importerad keramik

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • fenno-baltisk keramik
  • Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • AIII
  • Keramik
Storlek
Vikt 1 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
1041552_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 1001042
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23