Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Oval spännbuckla

Oval spännbuckla av brons.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Oval spännbuckla
  • Spänne
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Cu-legering
  • Silver
  • Guld
Teknik
  • Niello
  • Gjutning
  • Förgyllning
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
529520_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 550
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 550
Undersökare
Undersökningsår
1878
Delar
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Ovalspänne
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Förgyllt ovalspänne av brons med inläggningar av vitmetall/silver och niello. Skandinavisk tillverkning men med en blandning av karolingisk och skandinavisk ornamentik. På undersidan finns rester av ylle från klädedräkten. Gravfynd från Birka, Bj 550, Adelsö socken, Uppland.