Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Betsel

Munnbett och beslag till ett betsel.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Betsel, munnbett, Remhållare, tygellänk, remkors
Kategori Transport och samfärdsel, Hästutrustning
Material Järn, Vitmetall
Antal 1
Antal fragment 15
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560762_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879