Pärla

Bränd pärla - sannolikt av benhorn.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563658_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 779
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 779
Kontextnamn Bj 779
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879