Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Itufalett eldstål av sammansatt typ med 2 förgyllda bronsbeslag.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
 • Eldstål
 • Elddon
Kategori
 • Husgeråd och livsmedel
 • Arkeologisk samling
Material
 • Brons
 • Järn
 • Guld
Storlek
 • Vikt 32.5 g
 • Längd 90.2 mm
 • Bredd 14 mm
Teknik
Förgyllning
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
475043_HST
Andra nummer
 • Undernummer: Bj 655
 • FID: 475043
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 655
Undersökare
Undersökningsår
1878