Upphov: Näversköld, Kerstin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Miniatyr eldstål

del av amulett? miniatyreldstål?

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Miniatyr eldstål
  • Smycke
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Brons
Storlek
  • Vikt 1 g
  • Längd 21 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
984819_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 89768
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23