Foto: Gustafsson, Ny Björn, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Beslag

Hänge av omgjort beslag av något slag.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Beslag, Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Silver, Förgyllning
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572098_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar