Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rundsköld

Sköldhandtagsbeslag av brons med korroderade rester av fästestift av järn.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Rundsköld
  • Sköld
  • Sköldhandtagsbeslag
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Järn
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608360_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av