Bipolär vikt

2 korroderade och sönderfallna bipolära järnvikter med bronsering.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bipolär vikt, Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Järn, Brons
Antal 2
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 565438_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 797
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 797
Kontextnamn Bj 797
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879