Kärl

Keramikfragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl, Fragment
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 458532_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 102
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 102
Kontextnamn Bj 102
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875