Spjut

Spjutspets, ca 48 cm lång

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spjut, Spjutspets
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560463_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879