Ringspänne

Upphugget segment av 1 ringspännering.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ringspänne, Spänne, Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 566929_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 808
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 808
Kontextnamn Bj 808
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879